51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Akutpladser


 

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 6.

 

Akutanbringelser

Vi har mulighed for at optage unge akut, både på kortere eller længere ophold.

 

Vi henter gerne hvis der er behov for det

Vi er en godt sammentømret medarbejdergruppe, der er vant til at være fleksible og finde utraditionelle løsninger – også når det skal gå stærkt. Vi har fx mulighed for at tage ud og hente unge, som har behov for at komme i trygge og sikre rammer i en fart.

 

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold