51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Værdigrundlag


 

Det er vores grundtanke, at mennesker skabes og udvikles i sociale relationer. Vores pædagogiske tilgang bygger på anerkendelse og en positiv relation. Med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkeltes ressourcer skaber vi motivation til og rum for at barnet alene og i fællesskab med andre, kan øve sig på og udvikle sig til at kunne tage ansvar for og få indflydelse på eget liv.

Vi tilstræber et miljø, der er præget af god kommunikation, hvor alle oplever at blive hørt, komme til orde og føle sig trygge.

 

Opholdsstedets dagligdag hviler på vores værdigrundlag:

  • hvor børnene / de unge er i fokus
  • hvor nærvær og relationer vægtes højt
  • hvor trygge og overskuelige rammer bliver prioriteret
  • hvor der er synlighed og lydhørhed
  • hvor vi har professionel tilgang til opgaverne
  • hvor vi prøver at sikre løbende udvikling for de unge

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold