51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Godkendelse & Tilsyn


 

Organisering

Opholdsstedet er en non-proft social fond oprettet i 2001.

 

Godkendelse

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 6.

Opholdsstedet er godkendt til 9 pladser for børn og unge i alderen 7 – 23 år.

 

Tilsyn

Socialtilsyn Øst fører tilsyn  med opholdsstedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

 

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold