51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Pædagogisk praksis


 

Nogle nøglebegreber i vores pædagogiske arbejde er:

  • Relation
  • Anerkendelse
  • Kommunikation
  • Nærvær

Relationer og nærvær er nøglen til at kunne arbejde konstruktivt med det enkelte barn/ung. Gennem relationer og nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid barnet/den unge selv ønsker.

Åben dialog

“Åben dialog” er en helhedsorienteret tilgang, der handler om at kommunikere åbent, at vi kan sige hvad vi mener og føler, samt at legalisere, at vi ikke altid er enige og ser tingene forskelligt. Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser.

 

Tydelighed og tillid

Tydelighed skaber vi i dialogen, når det er nødvendigt at markere, hvem der er den voksne og bestemmende faktor. Vi skaber rammer, sætter grænser og stiller krav, som den enkelte kan forholde sig til, gennem tydelig kommunikation. Det ambitionsfrie rum benytter vi os af for at give plads og albuerum til den enkeltes holdninger og meninger. Det kan være nødvendigt at vi som voksne engang imellem slipper vores ambitioner på børnenes/de unges vegne, så vi ikke virker som en ”spændetrøje” på dem.

Tillid er baseret på at vi som voksne skal være til at stole på. Vi skal holde hvad vi lover, og ikke love mere end vi kan holde.

 

Vælg din holdning

”Vælg din holdning og gør en forskel”, er princippet om at vi som pædagoger vælger hvilken holdning eller indstilling til dagen, vi møder op på arbejde med. Hvis vi vælger et positivt afsæt får det en afsmittende effekt, dels på vor egen indsats men også på børnene/de unge og kollegaerne. Vi gør en forskel ved at være bevidste om os selv og være til stede for børnene/de unge, så vi altid kan følge op på særlige situationer, og på hvad der ”fylder” hos børnene/de unge lige nu.


“Vi skaber rum for at den enkelte kommer til orde, og får øvet sig i at kommunikere og får sat ord på sine følelser.”


 

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold