51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Takst


 

Taksten for anbringelse / ophold efter §66 er 76.815 kr. per måned i 2022.

Ovenstående er vejledende takster.

Taksterne reguleres årligt den 01.01.

Vi tager forbehold for ekstra udgifter, i forbindelse med ekstra ydelser fx ekstra støtte, der går ud over det som som grundtaksten dækker.

 

Beskrivelse af indsatsen

At støtte barnet/den unge til at være i centrum af eget liv og til at sætte sig mål for egen faglig samt personlig udvikling. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af barnets/ den unges behov og forudsætninger og i samarbejde med barnet /den unge.

Der er sovende nattevagt.

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold