51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Økonomi


 

Opholdsstedet er en non-profit fond og dermed en uafhængig  institution med selvstændig bestyrelse.

Socialtilsyn Øst fører driftsorienteret tilsyn med opholdsstedet efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn. Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Øst.

Alle økonomiske midler, som opholdsstedet modtager bliver brugt i overensstemmelse med budgettet der har til formål at skabe god udvikling for børn og unge på opholdsstedet.

Der bliver ført regnskab over alle økonomiske midler, og der bliver ikke brugt og kan ikke bruges penge til andre formål end hvad der er i det godkendte budget. Regnskaberne bliver revideret efter gældende regler.

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold