51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Visitation


 

Når et barn visiteres til opholdsstedet vurderer ledelsen barnets akter og tager stilling om barnet / den unge er indenfor målgruppen, og om barnet passer ind i den øvrige børnegruppe.

Sammen med sagsbehandler tager ledelsen stilling til indskrivningsforløbet.

Inden indflytning skal barnets skoleplacering være på plads. Der skal være udfærdiget en §56 handleplan fra kommunen, som angiver formålet med anbringelsen, den forventede varighed på anbringelsen og andre væsentlige forhold som samvær og lignende.

Det er os magtpåliggende at få en positiv opstart med barn, familie og anbringende kommune.

 

 

Kender du en ung som har brug for at komme på opholdssted?


Ring gerne til os helt uforpligtende for at høre hvilke muligheder vi har.


Kontakt Birgitte Bugge
+45 51 21 75 59


 

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold