51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Fritid


 

Fritiden bruges både individuelt og i fællesskabet. Der er mulighed for at deltage i det lokale foreningsliv – ridning, fodbold, badminton, spejder osv. Det er alt efter interesse og muligheder.

Vi prioriterer legeaftaler. Det kan være med klassekammerater eller børn fra andre opholdssteder/plejefamilier. Vi opfordrer vores børn og unge til at danne relationer uden for børnegruppen på opholdsstedet.

Vi samarbejder med andre opholdssteder omkring fritidsaktiviteter, da ikke alle vores børn kan klar sig i de lokale foreninger. Her mødes vi f.eks. i skaterhallen, til fastelavns arrangement osv. På den måde har alle mulighed for at danne venskaber med

jævnaldrende, og ligeledes træne sociale færdigheder.

Vi vægter højt at alle børn/unge har en fritidsaktivitet de går op i.

 

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold