51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Målgrupper


 

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr. 6.

Vi modtager børn og unge i alderen 7 – 23 år.

 

Målgrupper

Vores tilbud henvender sig til børn og unge som af forskellige grunde ikke har fået en optimal start i livet. Det kan fx være

  • Børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.
  • Børn med adfærdsvanskeligheder.
  • Børn og unge der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familienetværk.
  • Omsorgssvigtede børn og unge som mangler tillid til omgivelserne.
  • Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse, autismespektrumforstyrrelse eller personlighedsforstyrrelse.

Vi indskriver i børn aldersgruppen 7  – 18 år. Der er mulighed for at blive på opholdsstedet efter det 18 år og frem til det 23. år, hvis det giver mening for den enkelte og opholdsstedet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med skolegang og uddannelse.

 

Afgrænsning

Vi modtager ikke børn / unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol.

Vi modtager ikke børn / unge med kriminel adfærd.

 

Akutpladser

Vi kan tilbyde akutpladser med kort varsel. Vi er godt klar over at børn / unge, som bliver akutanbragt, kan have behov for mere støtte i opstartsfasen end andre børn/unge, der anbringes.

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold