51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

UU vejledning


 

Vi samarbejder med UU UngeVejen i Faxe Kommune.

Unge, der er ved at være færdige i grundskolen og unge, der er i gang med praktik, erhvervsuddannelse eller anden form for uddannelse, bliver også fulgt af UU UngeVejen.

Unge, som er i målgruppen ift. den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) bliver henvist til STU vejlederen på Uddannelsesvejledningen for at påbegynde visitationsprocessen.

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold