51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Forældre & andre omsorgspersoner


 

Vi prioriteter at opbygge et godt samarbejde med forældre og andre relevante omsorgspersoner omkring vores unge. Ofte ser vi at unge og forældre får et bedre forhold til hinanden fordi opholdsstedets medarbejdere arbejder på at forbedre relationen mellem de unge og deres forældre og familie.

Opholdsstedet yder gerne vejleding og rådgivning til forældre i forhold til samvær, håndtering af konflikter og gensidig respekt. Vi aftaler med den unges sagsbehandler og forældrene, hvordan samarbejdet kan være.

Forældre og / eller relevante omsorgspersoner inviteres med til statusmøder med de anbringende kommuner.

Fire gange om året sendes stedets nyhedsbrev til alle vores samarbejdspartnere.

Forældre og andre omsorgspersoner inviteres to gange årligt til arrangementer på stedet. Familie og venner er også velkomne til at komme på besøg på andre tidspunkter, og hvis det er hensigtsmæssigt, besøger vi også forældrene i deres eget hjem.

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold