51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Målsætning


 

Ift. målsætning er opholdsstedet opmærksom på at leve op til servicelovens formål om at give særlig støtte til børn og unge ved at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende.

Målsætningen for vores socialpædagogiske arbejde er:

  • At indsatsen i forhold til barnet/den unge bliver koordineret med alle implicerede parter.
  • At skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet.
  • At opnå stabilitet i børnenes/de unges relationer til voksne, forældre og andre børn/unge på og uden for opholdsstedet.
  • At sætte barnet/den unge i centrum i eget liv.
  • At skabe basis for at barnet/den unge kan orientere sig på ny og gøre nye tiltag i deres liv.
  • At støtte børnene/de unge i forhold til de ønsker og drømme de har for deres liv.
  • At skabe den nødvendige tryghed for barnet/den unge, så han/hun kan og tør afprøve nye tiltag og gøre deres egne erfaringer i forhold til ønsker og drømme.

 


“Vi vil skabe de bedst mulige opvækstvilkår for disse børn og unge, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, udfoldelse og sundhed som deres jævnaldrende.”


 

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold