51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Døgnophold §66


 

Opholdsstedet er godkendt af Socialtilsyn Øst som opholdssted, jf. Lov om Social Service §66 stk. 1 nr.6:

Vi har 9 pladser i alt.

Vores tilbud henvender sig til børn og unge i alderen 7– 23 år med psyko-sociale, indlærings -og adfærdsmæssige vanskeligheder.  Det er ofte børn og unge der er præget af ringe, utrygge eller skiftende voksenkontakt i et svagt familie-netværk.

Vi modtager børn der på indskrivningstidspunktet er mellem 7 – 18 år.

 

Afgrænsning

Vi modtager ikke unge med skadeligt forbrug af euforiserende stoffer eller alkohol.

VI modtager ikke kriminelle unge.

Find os på Tilbudsportalen

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold