51 21 75 59 birgitte@sttoroje.dk

Det siger loven


§ Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket.

 

Uddrag af servicelovens § 71,stk. 1

 

Samarbejde og fleksibilitet giver trygt samvær


 

Samarbejde og fleksibilitet giver trygt samvær


 

For det fleste anbragte børn er samvær med familiemedlemmer noget, de ser frem til, og noget, der også på sigt har stor værdi for børnene. Derfor har medarbejderne på Store Torøje fokus på både forberedelse og fleksibilitet, så både beboerne og deres forældre får gode oplevelser sammen. 

En tur i biffen, en frokost på St. Torøje, et par timer hos forældrene eller en hyggelig udflugt, hvor en af pædagogerne er med på tur.
Det kan foregå på mange forskellige måder, når børnene, der bor på St. Torøje, er sammen med deres forældre eller andre nære familiemedlemmer. Men uanset formen, har det gode samvær høj prioritet i den pædagogiske praksis på opholdsstedet.

For både forskning og praktiske erfaringer viser, at et godt samarbejde og samvær med forældrene er vigtige i barnets liv, når de er anbragt udenfor hjemmet.

”Barnet har behov for, at forældrene bliver inddraget, og det har behov for at have en god kontakt til dem. Hvis der er en velfungerende kontakt og et godt samarbejde med forældrene, kan det bidrage til et godt anbringelsesforløb for barnet”, skriver Socialstyrelsen på deres hjemmeside.

 

En lyttende tilgang

Dorte har været ansat på St. Torøje i en årrække, og hun fortæller, at samværet med forældre og andre familiemedlemmer er en stor del af børnenes liv:

”Det er noget, de glæder sig til. Vi er meget lyttende i vores tilgang, vi spørger ind til, hvad de unge/ børnene har lyst til, og har også et godt samarbejde med forældrene om, hvad de kan og vil”, siger hun”.

Det er ikke alle børnene på Store Torøje, der har samvær med forældrene. Men uanset hvad der ligger til grund for anbringelserne, er det vigtigt med god kommunikation, siger Dorthe.

”Det er en stor prioritet hos os, fordi det skaber tryghed hos børnene.”

Rammerne for samværet bliver planlagt med socialrådgivere.  Men indenfor de rammer skal der være plads til fleksibilitet, forklarer Dorthe:

”Det er jo ikke altid til at forudse hvad humøret og kræfterne er til på selve dagen, både for voksne og børn, og så kan det være, vi skal justere lidt. Det er vigtigt, at der den fleksibilitet. Det er heller ikke et problem, hvis vi skal køre langt for et hjemmebesøg. Det vigtigste er, at det bliver så god en oplevelse som muligt”, siger hun.

 

“Vi er meget lyttende i vores tilgang, vi spørger ind til, hvad de unge/ børnene har lyst til, og har også et godt samarbejde med forældrene om, hvad de kan og vil.”

 

Det siger loven


§ Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket.

 

Uddrag af servicelovens § 71,stk. 1

Om vores sted

Opholdsstedet er et trygt og hyggeligt hjem for børn og unge fra 7 år og opefter som af forskellige grunde ikke kan bo sammen med deres familier.

Hverdagen på opholdsstedet er rolig og forudsigelig og bliver individuelt tilrettelagt for at sikre den enkeltes trivsel.

Vi tror på at personlig og social udvikling sker med de små sikre succeser – i et tempo som passer til den enkelte.

Artikler og nyheder

 

 

Jul for første gang

Jul for første gang

Det sidste år er der flyttet flere børn med muslimsk baggrund ind på St. Torøje. De har aldrig holdt jul før, men til gengæld har de introduceret resten af huset til Eid.

Fritidsaktiviteter styrker selvværdet

Fritidsaktiviteter styrker selvværdet

Spejder, ridning eller svømning efter skole er en del af hverdagen for de fleste børn på opholdsstedet. Fritidsaktiviteterne bliver prioriteret højt, for de styrker børnenes selvværd og sociale kompetencer.

Leg, ro og omsorg

Leg, ro og omsorg

Mange af værelserne på Opholdsstedet St Torøje har de sidste måneder fået nye beboere i den yngste aldersgruppe. Det giver liv på legepladsen og stiller krav til ro og omsorg – særligt til puttetid.

ADRESSE

 

Opholdsstedet Store Torøje
Amagervej 3
4640 Faxe

CVR 26551838

KONTAKT OS

 

Opholdssted Sydsjælland · Opholdssted Sjælland · Opholdsstedet på Lindersvold